top of page
Search
  • Writer's picturePublieke Getuienis

Waarom glo ons?

Raak deel van die gesprek by Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit! Ons gaan praat oor: Om te kan rekenskap gee van die hoop wat in ons leef.

Die Sentrum vir Publieke Getuienis was die afgelope tyd in ‘n reeks Zoom-gesprekke met kundiges betrokke om meer duidelikheid te probeer kry oor ‘n raamwerk vir genoemde gesprek.

Danksy nuwe COVID-regulasies kan hierdie gespreksgeleentheid nou fisies plaasvind.


Ons nooi graag predikante, lidmate en ander belangstellendes om te kom deelneem. Plek is beperk, so bespreek asb. so gou moontlik by spg@kaapkerk.co.za of skakel 021 957 7202.

bottom of page