top of page
Search
  • Writer's picturePublieke Getuienis

SA benodig sosiale kohesie en 'n nuwe sosiale kontrak

Dit is teen hierdie tyd redelik duidelik dat Suid-Afrika tans met enorme uitdagings gekonfronteer word. Nasionaal en plaaslik. By die Sentrum vir Publieke Getuienis glo ons dat daar nou veral op twee sake gefokus moet word, naamlik ’n nuwe sosiale kontrak (social compact) en verhoogde sosiale kohesie (social cohesion). Beide die sake vorm die onderbou vir baie ander vorme van herstel soos byvoorbeeld ons stryd teen armoede en ‘n sukkelende ekonomie, asook (gewelds) misdaad.


Dr. Braam Hanekom is die direkteur van die Sentrum vir Publieke Getuienis en het al meer as 40 dorpe besoek om presies hierdie sake aan te spreek. Op 24 November besoek hy Ladismith en gaan saam met ‘n paar leiers uit die gemeenskap gesels oor die pad vorentoe vir die dorp. 


Kontak vir Braam persoonlik by braam@kaapkerk.co.za indien daar enige navrae is. 

#socialcohesion #community #SouthAfrica #unity #future #hope

bottom of page