#100DorpeDialoog - Maart 2020

Dorpe: Laingsburg en Uniondale

#100DorpeDialoog - Februarie 2020

Tuinroete

#100DorpeDialoog - Januarie 2020

Dorpe: Victoria-Wes en Richmond

Sentrum vir Publieke Getuienis | Tel. 021 957 7202  I  Fax: 086 531 9287  I  spg@kaapkerk.co.za | Bellville, Cape Town

Religious Centre, church and charity. © 2020 Sentrum vir Publieke Getuienis